Aktuelt

 

 Den 1.oktober 2018 startede vores nye uddannelseslæge: Katrine Kielsen. Tag godt imod hende.

Fra 1.12.2017 kan vi modtage betaling via MobilePay.

 

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

En lovændring pr. 1.juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. det er lægen, som vurdere, om der er behov for tolk.

 

Gebyret for tolkebistand er sat til

334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium ( 191 kr. v. brug af videotolk)

1.675 kr. ved indlæggelse på hospital ( 957 kr. ved brug af videotolk)

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser. Det vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr ( se punkt 1.3 senere på siden).

Vi skal med det samme sige, at vi syntes loven er meget uheldig – for dig som patient og for os som lægeklinik. Og vi skal gøre vort til at mindske evt. uheldige konsekvenser af loven.

Se her en oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

1)  Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.

2)  Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.

3)  Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1).

2.7.2018 Lægerne Ursula Brøndum og Lise Dyhr